(e-Arşiv Sisteminde Kayıtlı Faturalar İçin Geçerlidir.)